Cơ hội nghề nghiệp

Tại Jabra Việt Nam, chúng tôi quan tâm đến việc cải thiện chất lượng âm thanh trong cuộc sống hàng ngày. Dựa vào cách mà các bạn làm việc, học tập và giải trí, Jabra thiết kế nên những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng.
Làm việc tại Jabra Việt Nam cũng chính là sử dụng công nghệ để tạo sự tự do cho mọi người.

Ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ:

Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm, 39 Nguyễn Thị Diệu, quận 3 TP.HCM