Cable Jabra GN1200

Giá: Vui lòng gọi

Jabra GN1200 là giải pháp cho các vấn đề thường gặp khi không thể kết nối tai nghe của bạn vào điện thoại bàn.

Mặc dù hầu hết mọi thứ đã được chuẩn hóa, dây kết nối điện thoại với các thiết bị cầm tay hoặc tai nghe bất cứ điều gì, nhưng tiêu chuẩn mỗi nhà sản xuất điện thoại có mã dây riêng của mình.

Bây giờ, với dây Jabra GN1200 “thông minh” , một dây sẽ làm việc với hầu như bất kỳ điện thoại nào bạn có.